Blog

xip.io: De handige DNS-service voor lokale development

Voor het ontwikkelen van een website of een app is het handig om op je lokale machine een webserver te installeren waarmee je alles kan doen en laten wat je wil zonder dat er iemand anders last van heeft. Om de webserver lokaal te kunnen benaderen kun je de eigen host file aanpassen en je bent klaar. Wil je echter bekijken hoe de  websitepagina’s op een ander device (telefoon of tablet) eruit ziet, dan heb je echter een probleem. Het aanpassen van een host-file op zo’n device kan meestal niet of is zeer ingewikkeld. Dit probleem kwamen de makers van xip.io ook tegen.

Hun oplossing: Maak een gratis publieke DNS-service waarbij je in de url het lokale netwerk-adres van de webserver meegeeft. Op grond van dit ip-adres kan de DNS-server van xip.io andere apparaten in je lokale netwerk doorsturen naar de lokale webserver. Een voorbeeld van zo’n url zie je hieronder.

screenshot android tablet xip.io url

Lokale webserver configuren voor xip.io

Om ervoor te zorgen dat deze url door je webserver goed wordt afgevangen dien je alleen een extra alias voor xip.io in je configuratie bestand aan te maken. Voor een nginx webserver ziet dat er  bijvoorbeeld als volgt uit:

################################################################
# WordPress stable nginx configuration
#
# http://local.wordpress.dev - this server configuration is
# setup to listen on port 80 for any requests coming in to
# local.wordpress.dev and use the /srv/www/wordpress-default directory
# to serve them.
server {
  listen    80;
  listen    443 ssl;
  server_name local.wordpress.dev *.local.wordpress.dev ~^local\.wordpress\.\d+\.\d+\.\d+\.\d+\.xip\.io$;
  root     /srv/www/wordpress-default;
  include   /etc/nginx/nginx-wp-common.conf;
}

Voor een apache server dien je in het configuratie bestand in de virtualhost node een extra serveralias aan te maken zoals bijvoorbeeld hieronder.

ServerAlias local.wordpress.*.xip.io

Even de webserver herstarten en je website is voor elk device in je lokale netwerk bereikbaar om getest te worden.

 

Gerelateerde artikelen